Wat is Scrum?

Scrum is een manier om snel een goed resultaat te behalen binnen uw zorgorganisatie. U heeft als opdrachtgever een concreet doel/product waaraan gewerkt wordt door een scrumteam. Een scrumteam bestaat uit een producteigenaar (de opdrachtgever), een sprintteam en een scrummaster. Het op te leveren product wordt in onderdelen opgedeeld die alle binnen een korte tijd te realiseren zijn en direct waarde opleveren. Hierdoor wordt regelmatig resultaat zichtbaar en is naar aanleiding van opgedane ervaringen doorontwikkeling en verbetering mogelijk.

Producteigenaar

Wat wordt er opgeleverd?
Aan welke kwaliteit moet dit product voldoen?

Sprintteam

Hoe wordt het doel behaald?
(taakverdeling, tijdsplanning, benodigde hulpmiddelen, etc.)

ScrumBoard

Tijdens het realisatieproces is er op meerdere momenten overleg tussen de producteigenaar en het sprintteam over de tussentijdse resultaten en de wenselijkheid om eisen aan het product zo nodig bij te stellen. De producteigenaar spreekt niet met het team over hoe het resultaat behaald wordt. Dit is de verantwoordelijkheid van het team. De scrummaster coacht zowel team als opdrachtgever ten aanzien van hun rollen.

Scrummaster

De scrummaster faciliteert het sprintteam en de producteigenaar. Hij helpt hen om vanuit hun rollen de juiste stappen te nemen.

Kenmerkend voor scrum is dat de theorie uiterst eenvoudig is en dat een consequente toepassing van scrum het gewenste resultaat oplevert. De scrummaster helpt u hier bij.

Scrum in 1 dag

Om te ervaren wat scrum voor uw organisatie kan betekenen als werkwijze, of om snel een haalbaar doel te realiseren, bieden wij u scrum in 1 dag.