Huisarts en gemeente: andere koek

druk in de wijk
Druk in de wijk
9 maart 2015
Voedselbank
Eigen kracht
7 mei 2015
Huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk

De eerste maanden van dit jaar staan meer dan ooit in het teken van inrichten. Er wordt wat af geïnventariseerd, uitgewisseld, voorgelicht en teruggekoppeld. Vooral gemeenten hebben een flinke kluif.

Burgers moeten op weg geholpen worden in het nieuwe zorgstelsel en datzelfde zorgstelsel is nog volop in ontwikkeling. Juist die ontwikkeling vraagt de nodige uitwisseling tussen de beleidslagen binnen de gemeente en de praktische zielen in de praktijk.

In gemeenten wordt er gelukkig voortvarend aangepakt. Doordat gemeenten elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben, zie je grote verschillen in de manier waarop bijvoorbeeld de communicatie met huisartsen (in veel gemeenten uitgeroepen tot speerpunt) vormgegeven wordt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een goede samenwerking tussen deze twee partijen.

Veel gemeenten breken zich dus het hoofd over de vraag ‘hoe communiceer ik op een goede wijze met de huisarts’. Daar is de gemeenten én de huisartsen veel aan gelegen. Immers, het gaat om de kwaliteit én de kostenbeheersing van zorg waarbij beide partijen ineens van elkaar afhankelijk zijn geworden. Me dunkt dat je dan toch wel wat van elkaar wilt weten!

De verschillen in de vormgeving van de samenwerking zijn erg leuk om te zien. De ene gemeente werkt met een bijzonder kort doorverwijsformulier in een beveiligde email omgeving. Het voldoen aan de vereisten van privacy vanuit de huisarts bestaat uit een vinkje in het formulier waarbij de cliënt toestemming geeft voor de verwijzing. Binnen de gemeente zijn er afspraken over afhandeling van de vraag en het terug informeren van de huisarts. Een en ander gebeurt in de vorm van een pilot waarin gaat blijken wat wel en niet werkt. In een andere gemeente ontwerpt men uitgebreide protocollen, samenwerkingsconvenanten en stroomschema’s om iedere vraag te categoriseren en van een aanpak te voorzien. Een privacy protocol van drie kantjes is dan zomaar geschreven om iedere eventualiteit vooraf te tackelen. Hiervoor zijn op verschillende thema’s werkgroepen geformeerd, bestaande uit dokters en ambtenaren. Een jaar geleden nog een bijzonder onwaarschijnlijke combinatie.

Uiteindelijk draait het om het resultaat. Een burger, of patiënt zo u wilt, die verzekerd is en blijft van goede zorg en ondersteuning. Juist het zoeken naar nieuwe en vooral ook verschillende manieren om dit te bereiken levert hieraan een belangrijke bijdrage aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *