Huisartsenpraktijk
Huisarts en gemeente: andere koek
30 maart 2015
50 geworden Will you still feed me
Will You Still Feed Me
3 augustus 2015
Voedselbank

Voedselbank

Het meest gehoorde zinnetje binnen de gemeentelijke organisatie die zich met zorg en ondersteuning bezighoudt, is op dit moment ‘daar ben ik niet van’. Deze zin is ook te horen in de variant ‘daar ben ik van’ of de derde variant ‘ben ik daarvan?’ Het tekent de zoektocht die op dit moment binnen de gemeente plaatsvindt.

Verschillende nota’s Wmo en jeugdzorg zijn geschreven, waar het nu op aankomt is de praktijk. Deze praktijk roept heel veel vragen op. Er is bijna geen gemeente die niet werkt met het 80, 15, 5 model. Met 80% van de burgers gaat het goed, 20% behoeft enige vorm van zorg of ondersteuning en in 5% van deze gevallen is er sprake van een meer complexe situatie die om speciale aandacht vraagt. Gemeenten richten zich op deze 15 + 5% van hun inwoners die zorg nodig heeft. Een belangrijke taak die de gemeente goed moet organiseren want hierop wordt zij afgerekend.

Buiten deze taken is het van groot belang dat wij, burgers van Nederland, weer meer voor onszelf en elkaar leren zorgen. Door een te zorgzame overheid en een burger die dit wel lekker vindt, zijn we iets afgedwaald van wat we nu wenselijk vinden. Niet alleen voor ons als burger is de omslag wennen, maar ook professionals zie je nog in een zorgreflex schieten. Geloof mij, dat dit soms bizarre vormen aan kan nemen.

Kijk naar een geweldig burgerinitiatief als de voedselbanken. Een initiatief met veel succes en een groot maatschappelijk nut. Als daar op een zeker moment blijkt dat de andijvie en de bloemkool in de kratten blijft liggen, heeft de bezoekende professional, in dit geval toevallig van de gemeente, zijn analyse al gemaakt: ‘allochtone vrouwen kunnen niet met Hollandse groenten koken’. De professional heeft zonder overleg met de vrijwilligers van de voedselbank zijn oplossing klaar: ‘we moeten kookcursussen organiseren voor allochtone vrouwen’. Het zal ongetwijfeld goed bedoeld zijn van deze professional maar het gaat voorbij aan het zelf organiserend vermogen van deze vrijwilligers. Daar zijn zij namelijk van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *