Vormenschuld van de zorgverzekeraar
De schuld van de zorgverzekeraar
6 januari 2015
Huisartsenpraktijk
Huisarts en gemeente: andere koek
30 maart 2015
druk in de wijk

Bugiuiani

Van oudsher zijn we gewend aan de wijkagent, de wijkzuster, het wijkcentrum en de buurtsuper. In de laatste twee jaar is het aantal woorden met wijk explosief gestegen. Wijkgericht, wijkaanpak, wijkteam (al dan niet sociaal) en wijkanalyse, het is slechts een kleine opsomming. We kunnen rustig stellen dat het druk wordt in de wijk.

Wat we bedoelen is natuurlijk ‘dicht bij de mensen’. Dicht bij de mensen gebeurt het. Dicht bij de mensen breng je ‘iets’. Bij de mensen haal je ook ‘dingen’ op. Van de mensen komt de vraag.

Natuurlijk werken we tegenwoordig dus vraaggericht. Een niet onaanzienlijk probleem is dat de vraag vanuit de wijk niet altijd even duidelijk is. Zelden is de vraag eenduidig en soms is er zelfs helemaal geen vraag. Voor dit soort gevallen hebben we gelukkig een analyse ontwikkeld. Als er geen vraag is, dan kijken we heel goed naar beschikbare informatie van een wijk en uit deze informatie destilleren we dan zelf een aantal wijkvragen. Deze vragen noemen we dan latent. Tijd voor een aanpak van de wijk.

Met alle partijen die in een wijk rondlopen, komen er ondanks het vraaggericht werken nogal wat ambities van organisaties een wijk ingevlogen. Allemaal met de beste bedoelingen maar helaas niet altijd even effectief. De ene instantie werkt aan een gezonde wijk, de andere aan een vitale. Er zijn er die de nadruk leggen op ‘schoon, heel, veilig’ en de volgende denkt meer aan het versterken van de sociale cohesie. Weer een ander is ervan overtuigd dat de sleutel ligt in het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen.

De gemiddelde wijkbewoner heeft van al die organisaties en doelstellingen geen weet. De wijkbewoner met een vraag wil dat die vraag begrijpelijk beantwoord wordt, zonder dat hij eerst een studie moet maken van de beschikbare ‘loketten’. Pas als we deze vraag kunnen beantwoorden, werken we vraaggericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *