Scrum in 1 dag

Praktijk met beleid

Praktijk met Beleid is gespecialiseerd in projectmanagement in de zorg. Door jarenlange ervaring in advisering en projectmanagement in uiteenlopende zorgorganisaties weten wij wat er speelt en hoe wij verandering kunnen brengen in uw organisatie. Wij gebruiken het Scrum Framework om een team op zelfstandige wijze goede resultaten te laten behalen.

Zelforganiserend team

Scrum in de gezondheidszorg

Voor de gezondheidszorg is scrum een krachtig instrument omdat aan het eind een product opgeleverd wordt  dat het resultaat is van een efficiënt teamproces.

Bij scrum wordt in korte sessies (sprints) door een team aan een deelproduct of een eerste versie van een eindproduct gewerkt. Door veelvuldige afstemming onderling en met de opdrachtgever, wordt er gewerkt naar een product dat voldoet aan de vraag. Het risico van een resultaat dat niet aan de vraag voldoet is zeer klein. De reden hiervoor is dat de opdrachtgever betrokken is door continu de gewenste kenmerken van het resultaat helder te formuleren en zo nodig te herformuleren.

Oorspronkelijk is scrum ontwikkeld om met een team software te ontwikkelen, maar is nu aangepast om te voldoen aan de behoeften van de zorg. De gezondheidszorg is wezenlijk anders dan de ict-sector. Naast cultuurverschillen werken processen anders en worden andere resultaten nagestreefd. Toch is scrum in de zorg zeer zeker toepasbaar. Juist in deze tijd waarin van teams in de zorg meer zelfstandigheid gevraagd wordt en waar meer op resultaat gefocust wordt, is scrum voor de zorg een krachtig instrument.

Scrum in 1 dag

Scrumdag = Doedag

Om te ervaren wat scrum voor uw organisatie kan betekenen als werkwijze, of om snel een haalbaar doel te realiseren, bieden wij u scrum in 1 dag.

Columns

Door Hans Melief